„Finansije“ je časopis za teoriju i praksu finansija. Spada među najstarije i najuglednije časopise
iz ove oblasti u regionu. Prvi broj časopisa Finansije izašao je neposredno nakon završetka
Drugog svetskog rata, tačnije 26. januara 1946. godine. Izdavač je bilo Odeljenje finansijske
revizije Ministarstva finansija Federativne Narodne Republike Jugoslavije (FNRJ), a prvi
odgovorni urednik časopisa bio je Dušan Ilić, načelnik Odeljenja.
Od 1. maja 1949. godine osnivač časopisa je Ministarstvo finansija FNRJ, nešto kasnije poznato
kao Savezno ministarstvo finansija. U časopisu su objavljivali svoje radove i istraživanja
najpoznatiji ekonomisti sa prostora bivše Jugoslavije, što je doprinelo visokom ugledu u
stručnim i naučnim krugovima.
Od 1. januara 2003. godine, sva prava osnivača i izdavača časopisa preuzima Ministarstvo
finansija Republike Srbije.
Od kraja 2023. godine pored Ministarstva finansija, kao suizdavač se pojavljuje Beogradska
bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije. Do ove promene je došlo
pre svega zbog odredbi Pravilnika o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa gde se kao
jedan od uslova postavlja da jedan od suizdavača bude akreditovana naučnoistraživačka
organizacija. Sa novim suizdavačem časopis Finansije izlazi i na potpuno novim osnovama.
Kreiran je nov elektronski sistem (Open Journal System – OJS) za primanje, recenziranje,
prihvatanje i objavljivanje radova.
Časopis će izlaziti dva puta godišnje. Politika časopisa je da pruža otvoren pristup svim
zainteresovanim čitaocima.
U časopisu se objavljuju originalni izvorni naučni radovi, pregledni radovi, prethodna saopštenja,
naučna kritika odnosno polemika, kao i stručni radovi i prikazi. Uslov za objavljivanje rada u
časopisu „Finansije“ je da radovi prethodno nisu bili objavljeni niti dostavljeni radi objavljivanja
bilo gde drugde. Radovi se pripremaju u skladu sa uputstvom za autore koje je dostupno na
sledećem linku (link). Svaki rad prolazi kroz proces recenzije, pri čemu se
primenjuje dvostruko anonimno čuvanje identiteta.
Naučna politika časopisa (link) obuhvata sledeće oblasti:
• Javne finansije
- Javni prihodi
- Javni rashodi
- Administrativna reforma i reforma javne službe
- Fiskalna decentralizacija
• Makro-monetarne finansije
- Makro-monetarna politika
- Razvoj finansijskog sektora
• Poslovne finansije

- Opšte i finansijsko upravljanje
- Korporativne finansije
- Računovodstvo
- Interna finansijska kontrola
- Interna revizija
- Nezavisna eksterna kontrola i revizija
• Finansijska tržišta
- Tržište novca
- Tržište kapitala
- Derivativna tržišta
- Finansijski instrumenti na finansijskim tržištima
• Investicije u hartije od vrednosti
- Analize rizika i prinosa
- Portfolio analiza
- Investicione politike i strategije
• Finansijska regulativa i politika
- Finansijska regulativa
- Finansijske politike
• Međunarodne finansije