Informacije za autore

Zainteresovani ste da objavite rad u našem časopisu? Predlažemo da pogledate stranicu O časopisu kako bi se upoznali sa sekcijama časopisa kao i Uputstvom za autore. Najpre je potrebno da se autori  registruju na platformu časopisa pre predavanja rada ili ako su već registrovani da se jednostavno prijave. Nakon prijave moguće je započeti proces podnošenja rada  sledeći niz od pet koraka.