Časopis Finansije je časopis za teoriju i praksu finansija koji se izdaje od 1946. godine. Izlazi dvaput godišnje. Časopis je u otvorenom pristupu preko internat adrese: www.finansije.bba.edu.rs

U časopisu se objavljuju originalni izvorni naučni radovi, pregledni radovi, prethodna saopštenja, naučna kritika odnosno polemika, kao i stručni radovi i prikazi.

Za objavljivanje u časopisu Finansije primaju se samo originalni radovi koji prethodno nisu nigde objavljeni niti dostavljeni za objavljivanje. Radovi se pripremaju u skladu sa uputstvom za autore koje može da se pronađu na kraju svake sveske časopisa i na portalu. Uređivački odbor časopisa čvrsto veruje da proces naučnog recenziranja poboljšava kvalitet istraživanja. Otuda se svi radovi anonimno recenziraju od strane anonimnih recenzentaa (double-blind refereeing process).

Naučna i istraživačka područja

  • Javne finansije

 - Javni prihodi

 - Javni rashodi

 - Administartivna reforma i reforma javne službe

 - Fiskalna decentralizacija

  • Makro-monetarne finansije

- Makro-monetarna politika

- Razvoj finansijskog sektora

  • Poslovne finansije

       - Opšte i finansijsko upravljanje

       - Računovodstvo i interna finansijska kontrola

       - Nezavisna eksterna kontrola i revizija

  • Finansijska tržišta

 - Tržište novca

 - Tržište kapitala

 - Derivativna tržišta

 - Finansijski instrumenti na finansijskim tržištima

  • Investicije u hartije od vrednosti

 - Analize rizika i prinosa

 - Portfolio analiza

 - Investicione politike i strategije

  • Finansijska regulativa i politika

 - Finansijka regulativa

 - Finansijske politike

  • Međunarodne finansije

Cilj časopisa jeste da obezbedi prostor za  prezentovanje rezultata  najnovijih istraživanja iz finansija i srodnih naučnih oblasti. Pored doprinosa teoriji finansija, cij časopisa je da ukaže na otvorene mogućnosti fiskalne i monetarne politike, naročito u vreme ekonomskih i finansijskih turbulencija, i pomogne u donošenju optimalnih korporativnih poslovnih odluka.

Sve sveske časopisa od 2004. godine dostupne su na novoj adresi časopisa - https://finansije.bba.edu.rs/, kao i internet sajtu Ministarstva finansija - https://www.mfin.gov.rs/aktivnosti/casopis-finansije