Finansije
God. 78 Br. 1-6 (2023)

FINANSIJE
Časopis za teoriju i praksu finansija
78 godina, br. 1−6/2023
Beograd

SADRŽAJ

Goran NIKOLIĆ
NACIONALNI IDENTITET KAO FAKTOR EKONOMSKOG RAZVOJA -
POZITIVNE IMPLIKACIJE ZA SRBIJU?
str. 1 - 24
Stefan VRŽINA
STRUKTURA BRUTO ZARADE U REPUBLICI SRBIJI: PORESKO-FINANSIJSKI
ASPEKT
str. 25 - 44
Maja MILOJEVIĆ KOLAREVIĆ
PDV TRETMAN STATUSNIH PROMENA PRIVREDNIH DRUŠTAVA U
REPUBLICI SRBIJI
str. 45 - 74
Bogdan VUJOVIĆ
REGULATIVA DIGITALNE IMOVINE U SRBIJI - PROPUŠTENA PRILIKA ZA
RAZVOJ TRŽIŠTA ILI NEISKORIŠĆENI POTENCIJAL
str. 75 - 95
Lidija MADŽAR, Borjana MIRJANIĆ, Dušica KARIĆ
PROCENA SISTEMSKOG RIZIKA ULAGANJA U AKCIJE IZ INDEKSA BELEX15
PRIMENOM BETA KOEFICIJENTA I PRILAGOĐENOG BLOOMBERGOVOG
BETA KOEFICIJENTA
str. 96 - 115


PRIKAZI

Kvin Slobodijan: GLOBALISTI: KRAJ DOBA CARSTVA I RAĐANJE
NEOLIBERALIZMA
Biljana Vitković
str. 116 - 124

Finansije
God. 77 Br. 1-6 (2022)

FINANSIJE
Časopis za teoriju i praksu finansija
77 godina, br. 1−6/2022
Beograd

SADRŽAJ

Goran NIKOLIĆ
EKONOMSKI ASPEKTI RATA U UKRAJINI I ZAPADNIH SANKCIJA PROTIV RUSIJE
str. 1 - 32
Damir ZAKLAN
PROMJENE TOKOVA SAVREMENOG KOMERCIJALNOG BANKARSTVA NA PRIMJERU ODABRANIH RAZVIJENIH ZEMALjA
str. 33 - 73
Stefan VRŽINA
USKLAĐENOST SA REGULATIVOM POREZA NA DODATU VREDNOST: SLUČAJ REPUBLIKE SRBIJE
str. 74 - 91
Nikola KOVINIĆ
ANALIZA UPOTREBE ELEKTRONSKOG BANKARSTVA U REPUBLICI SEVERNOJ MAKEDONIJI I CRNOJ GORI ZA VREME PANDEMIJE VIRUSA COVID-19 I RAZVOJ ELEKTRONSKOG BANKARSTVA U BUDUĆNOSTI
str. 92 - 104
Nemanja JAKOVLjEVIĆ
ANALIZA STAVOVA POSLODAVACA U REPUBLICI SRBIJI O KVALIFIKACIJAMA ZA POSLOVE IT REVIZIJE
str. 105 - 119

Finansije
God. 76 Br. 1-6 (2021)

FINANSIJE
Časopis za teoriju i praksu finansija
76 godina, br. 1−6/2021
Beograd

SADRŽAJ

Goran NIKOLIĆ
SPOLjNOTRGOVINSKA ROBNA RAZMENA SRBIJE I RUSIJE 2000-2021:
DINAMIČKA I STRUKTURNA ANALIZA
str. 7 – 25
Stefan VRŽINA
STANjE I PERSPEKTIVE UGOVORA O IZBEGAVANjU DVOSTRUKOG OPOREZIVANjA: SLUČAJ REPUBLIKE SRBIJE
str. 26 – 45
Maja MILOJEVIĆ KOLAREVIĆ
PORESKI TRETMAN DIGITALNE IMOVINE U REPUBLICI SRBIJI
str. 46 – 74
Sanja BAKIĆ
AHP METODA KAO DETERMINANTA UPOTREBE SAVREMENIH BANKARSKIH PROIZVODA NA USPEŠNOST POSLOVANjA BANAKA
str. 75 – 91
Nemanja JAKOVLjEVIĆ, Jovanka JAKOVLjEVIĆ
UTICAJ GLOBALNE PANDEMIJE COVID-19 NA ODGOVORNOST LICA ANGAŽOVANIH NA POSLOVIMA REVIZIJE
str. 92 – 113
Miloš DIMITRIJEVIĆ
ZNAČAJ EFIKASNOSTI POLjOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG SEKTORA ZA IZVOZ REPUBLIKE SRBIJE
str. 114 – 135

PRIKAZI

Džozef E. STIGLIC: NAROD, VLAST I PROFIT: PROGRESIVNI KAPITALIZAM U DOBA NEZADOVOLjSTVA
Biljana Vitković
str. 136 - 141

Finansije
God. 75 Br. 1-6 (2020)

FINANSIJE
Časopis za teoriju i praksu finansija
75 godina, br. 1-6/2020
Beograd

SADRŽAJ

Marina ĐORĐEVIĆ, Jadranka ĐUROVIĆ TODOROVIĆ, Milica
RISTIĆ CAKIĆ
ZNAČAJ UPOTREBE QE I „NOVCA IZ HELIKOPTERA“ U POKRETANjU
PRIVREDNE AKTIVNOSTI NAKON KRIZE IZAZVANE VIRUSOM
KOVID 19
str. 7-27
Aleksandra TOMIĆ, Siniša MILOŠEVIĆ
MAKROEKONOMSKI EFEKTI REGULATORNIH EKONOMSKIH
REFORMI REPUBLIKE SRBIJE
str. 28-46
Goran NIKOLIć
TENDENCIJE SPECIJALIZACIJE SRPSKOG IZVOZA I UVOZA:
KOMPARATIVNA ANALIZA 2000-2019.
str. 47-66
Stefan VRŽINA
INVESTICIJE U OSNOVNA SREDSTVA I OPTEREĆENjE POREZOM
NA DOBITAK TRANSPORTNIH PREDUZEĆA U SRBIJI
str. 67-82
Sanja BAKIĆ
KOMPARATIVNI PRIKAZ SAVREMENIH I TRADICIONALNIH
KONCEPCIJA OBUHVATANjA TROŠKOVA
str. 83-95
Ljubiša DABIĆ
POSEBAN REŽIM PRIMANjA LICA U PRAVU DRŽAVNE REVIZIJE
REPUBLIKE SRBIJE
str. 96-128

PRIKAZI

Marijana MACUKATO:
PREDUZETNIČKA DRŽAVA: Rušenje mitovao sukobu društvenog i privatnog sektora
Biljana Vitković
str. 129-135

Finansije
God. 74 Br. 1-6 (2019)

FINANSIJE
Časopis za teoriju i praksu finansija
74 godina, br. 1-6/2019
Beograd

SADRŽAJ

Goran NIKOLIĆ
DVADESET GODINA OD STVARANjA EVRA: KOLIKO SRBIJA ISPUNjAVA KRITERIJUME ZA ULAZAK U EVROZONU?
str. 7-27
Branimir KALAŠ, Vera MIROVIĆ, Nada MILENKOVIĆ
EMPIRIJSKA ANALIZA EFIKASNOSTI POREZA NA DODATU
VREDNOST U REPUBLICI SRBIJI
str. 28-36
Stefan VRŽINA
POREZ NA DOBITAK I FINASIJSKA STRUKTURA U
TRANZICIONIM DRŽAVAMA: SLUČAJ REPUBLIKE SRBIJE
str. 37-52
Natalija BOROVIĆ
RAČUNOVODSTVENE OSNOVE I KVALITET FINANSIJSKOG
IZVEŠTAVANjA U JAVNOM SEKTORU
str. 53-71
Nermina POBRIĆ
TEORIJSKO-EMPIRIJSKA ANALIZA SPROVOĐENjA HEDžINGA
IZLOŽENOSTI VALUTNOM RIZIKU U MULTINACIONALNIM
KOMPANIJAMA
str. 72-98

PRIKAZI

Žan TIROL: EKONOMIJA ZA OPŠTE DOBRO
Biljana Vitković
str. 99-105