Almir Alihodžić
Redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Zenici, Bosna i Hercegovina

Mihail Arandarenko 
Redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Mladenka Balaban
Vanredni profesor, Beogradska bankarska akademija, Univerzitet Union u Beogradu

Duško Bodroža
Istraživač saradnik , Institut ekonomskih nauka u Beogradu

Miloš Božović
Redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Milica Bugarčić
Docent, Beogradska bankarska akademija, Univerzitet Union u Beogradu

Mališa Đukić
Redovni profesor, Beogradska bankarska akademija, Univerzitet Union u Beogradu

Petar Đukić
Redovni profesor u penziji, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu

Veroljub Dugalić
Redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Kragujevacu

Dragomir Đorđević
Redovni profesor u penziji, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu

Mihajlo Đukić
Naučni saradnik, Institut ekonomskih nauka u Beogradu

Dejan Erić
Redovni profesor, Beogradska bankarska akademija, Univerzitet Union u Beogradu 

Nikola Fabris
Redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Zoran Grubišić
Redovni profesor, Beogradska bankarska akademija, Univerzitet Union u Beogradu

Hasan Hanić
Emeritus profesor, Beogradska bankarska akademija, Univerzitet Union u Beogradu

Gordana Ilić Popov
Redovni profesor, Pravni fakultet,  Univerzitet u Beogradu

Tatjana Jovanić
Redovni profesor, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Nebojša Jovanović
Redovni profesor, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Željko Jović
Docent, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Predrag Jovićević
Redovni profesor,  Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu

Radislav Jovović
Redovni profesor, Univerzitet Mediteran u Podgorici, Crna Gora

Sandra Kamenković
Vanredni profesor, Beogradska bankarska akademija, Univerzitet Union u Beogradu

Jelena Kočović
Redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Boris Korenak
Docent, Beogradska bankarska akademija, Univerzitet Union u Beogradu

Emira Kozarević
Redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Tuzli, Bosna i Hercegovina

Branko Ljutić
Redovni profesor u penziji, Zagrebačka škola ekonomije i manadžementa, Univerzitet u Zagrebu, Hrvatska

Ivana Ljutić
Vanredni profesor, Beogradska bankarska akademija, Univerzitet Union u Beogradu

Grozdana Marinković
Vanredni profesor, Beogradska bankarska akademija, Univerzitet Union u Beogradu

Srđan Marinković 
Redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univezitet u Nišu

Ivan Milojević
Redovni profesor, Vojna akademija, Univerzitet odbrane u Beogradu

Dobrosav Milovanović
Redovni profesor, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Marija Pantelić
Vanredni profesor , Marija Pantelić, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Saša Popović
Redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Podgorici, Crna Gora

Dušan Popović
Redovni profesor, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Antonio Duarte
Redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Koimbi, Portugal

Mirjana Radović
Redovni profesor, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu  

Srđan Redžepagić 
Redovni profesor, Institut za ekonomiju i menadžment, Univerzitet u Nici, Francuska

Adnan Rovčanin
Redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univezitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

Ivana Simeunović
Redovni profesor, Beogradska bankarska akademija, Univerzitet Union u Beogradu

Nikola Stakić
Vanredni profesor,  Poslovni fakultet, Univerzitet Singidunum u Beogradu

Miroslav Todorović
Redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Gordana Vukelić
Redovni profesor, Beogradska bankarska akademija, Univerzitet Union u Beogradu

Darko Vuković
Redovni profesor, Beogradska bankarska akademija, Univerzitet Union u Beogradu

Branko Živanović
Redovni profesor, Beogradska bankarska akademija, Univerzitet Union u Beogradu

Aleksandar Zdravković
Naučni saradnik , Institut ekonomskih nauka u Beogradu