God. 78 Br. 1-6 (2023): Finansije

FINANSIJE
Časopis za teoriju i praksu finansija
78 godina, br. 1−6/2023
Beograd

SADRŽAJ

Goran NIKOLIĆ
NACIONALNI IDENTITET KAO FAKTOR EKONOMSKOG RAZVOJA -
POZITIVNE IMPLIKACIJE ZA SRBIJU?
str. 1 - 24
Stefan VRŽINA
STRUKTURA BRUTO ZARADE U REPUBLICI SRBIJI: PORESKO-FINANSIJSKI
ASPEKT
str. 25 - 44
Maja MILOJEVIĆ KOLAREVIĆ
PDV TRETMAN STATUSNIH PROMENA PRIVREDNIH DRUŠTAVA U
REPUBLICI SRBIJI
str. 45 - 74
Bogdan VUJOVIĆ
REGULATIVA DIGITALNE IMOVINE U SRBIJI - PROPUŠTENA PRILIKA ZA
RAZVOJ TRŽIŠTA ILI NEISKORIŠĆENI POTENCIJAL
str. 75 - 95
Lidija MADŽAR, Borjana MIRJANIĆ, Dušica KARIĆ
PROCENA SISTEMSKOG RIZIKA ULAGANJA U AKCIJE IZ INDEKSA BELEX15
PRIMENOM BETA KOEFICIJENTA I PRILAGOĐENOG BLOOMBERGOVOG
BETA KOEFICIJENTA
str. 96 - 115

PRIKAZI

Kvin Slobodijan: GLOBALISTI: KRAJ DOBA CARSTVA I RAĐANJE
NEOLIBERALIZMA
Biljana Vitković
str. 116 - 124

Objavljeno: 27.11.2023

Pogledaj sve brojeve